Vi styrker fællesskaber, livsglæde og aktiviteter for alle                                   

Brochure, Foråret 2024

Her er alle forårets aktiviteter samlet et sted.
Find den her

Hvem benytter Medborgerhuset

Mange foreninger og borgergrupper bruger huset på ugentlig basis. Se her hvem du kan møde hos os.

Brugerrådet

Medborgerhuset har et brugerråd, der har følgende funktioner:

På første møde efter Medborgerhusets generalforsamling, konstituerer Brugerrådet sig med formand og sekretær.

Brugerrådet er rådgivende, inspirations- og relationsskabende.

Brugerrådet tages med på råd når bestyrelse/ledelse barsler med nye tiltag.

Brugerrådet er desuden høringspart ved større ændringer og tiltag.

Brugerrådet rådgiver Bestyrelse/ledelse, på foranledning af Bestyrelse/ledelse. Brugerrådet kan vælge at tage emnerne tilbage til foreningerne, og kan også afholde bruger/borgermøder.

Brugerrådet kan vælge at bringe inspiration fra foreninger til Bestyrelse/dagligleder, men også inspiration mellem foreninger. F.eks. for at minimere dobbelt arrangementer / samme dag /samme tid.

Brugerrådet skaber mulighed for relationer mellem bestyrelse/ daglig leder og foreninger, mellem foreninger og mellem brugere.

Brugerrådet synliggør sit arbejde gennem opslagstavlen, Facebook og nyhedsbrevet, kan desuden vælge at afholde bruger-/borgermøder.

Det til enhver tid siddende brugerråd, opstiller sin egen dagsorden for møde, det tilstræbes at mødet er effektivt, således, emner udenfor dagsorden, placeres efter mødet, f.eks. under en kop kaffe.

Der holdes som udgangspunkt møde hver anden måned eller efter behov.

Hvert møde afsluttes med fastsættelse af næste mødedato.

Dagsorden til møde udsendes af formanden senest 3 hverdage før mødet – emner til dagsordenen skal være formanden i hænde inden da.

Referat fra mødet udsendes af sekretæren senest 6 hverdage efter mødet. Referatet sendes til Brugerrådet, bestyrelsen og Daglig leder. Offentliggøres desuden på opslagstavle og Facebook.

Oversigt over medlemmerne i brugerrådet:

Hjerteforeningen, lokal afdeling Ringkøbing
Stig Martin Møller
Blomstervænget 39 b
6950 Ringkøbing
Tlf. 2985 1864
Mail: stig@it.dk

Ældre Sagen, Ringkøbing-Holmsland
Inge Merethe Poulsen
Mejlbo 15
6950 Ringkøbing
Tlf. 2342 5450
Mail: imp-kontorhjaelp@mail.tele.dk

Ringkøbing Pensionistforening
Peder Aagaard
Langelandsgade 9
6950 Ringkøbing
Tlf. 2588 7448
Mail: aagaard48@gmail.com

Ringkøbing Bridge Klub
Conny Solveig Moe
Rønne Allé 6 A
6950 Ringkøbing
Tlf. 3061 7711
Mail: connysolveiglarsen@gmail.com

Sypigerne
Inger Askjær
Bogfinkevej 44
6950 Ringkøbing
Tlf. 4024 8606
Mail: inger.askjaer@webspeed.dk

Frimærkeklubben
Per Bisgaard
Lergravevej 3, Stadil
6980 Tim
Tlf. 4017 9882
Mail: perbisgaard@hotmail.com

Sypigerne – formiddag
Lisbeth Holm
Kongshøjvej 22
6950 Ringkøbing
Tlf. 2250 1702
Mail: lisb0399@gmail.com

Brugerrådet.
Fra venstre mod højre: Inger Askjær (sypigerne), Stig Møller (Hjerteforeningen), Inge Merete Poulsen (Ældresagen Ringkøbing-Holmsland), Per Bisgaard (Frimærkeklubben),
Peder Aagaard (Ringkøbing Pensionist forening)
Mangler: Lisbeth Holm samt Conny Moe