VI STYRKER FÆLLESSKABER, LIVSGLÆDE OG AKTIVITETER FOR ALLE

Hvem benytter Medborgerhuset

Mange foreninger og borgergrupper bruger huset på ugentlig basis. Se her hvem du kan møde hos os.

Medborgerhuset arrangerer også ture ud af huset

Ny brochure

Nu er den nye 2023 Brochure Efterår lavet med aktiviteter.

Fin den her

Frivillighed og gave fra Rotary

I Ringkøbing-Skjern Medborgerhus er det sjovt og attraktivt at være frivillig

I Ringkøbing-Skjern Medborgerhus er de mange frivillige omdrejningspunktet for de 600-800 brugere, der deltager i de mere end 90 foreninger og hold, som hver uge benytter Ringkøbing-Skjern Medborgerhuset.
Det bærende element, for at få alt dette til at lykkes i et godt forum og på et godt samlingssted, hvor
mennesker mødes og udvikler sociale netværker, er absolut de ca. 50 frivillige, som yder en kæmpe indsats i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus. Uden dem var der ingen Medborghus sagde bestyrelsesformand for Medborgerhuset Niels Kjær Hansen på den årlige planlægningsdag for de frivillige. I den forbindelse og som en anerkendelse til alle de frivillige for deres indsatser, har Ringkøbing Rotary Klub doneret t-shirts og veste, så alle de mange mennesker og brugere af huset tydeligt kan se, hvem der til enhver tid hjælper til i huset.

Heldigvis er vi privilegeret i Ringkøbing-Skjern Medborgerhuset med at have mange frivillige. Mange vil gerne yde et bidrag, hvor man ikke binder sig, såfremt man bliver forhindret. Det afgørende for de frivillige er, at de møder andre ligestillede samtidig med, at man er i fælles omkring et stykke arbejde. Også her er de allerede deltagende frivillige i huset de bedste ambassadører med henblik på at skaffe nye
frivillige.

Husets mange opgaver kræver en væsentligt overordnet koordinering af hvornår og hvilke opgaver der skal udføres, hvorfor vi i Ringkøbing-Skjern Medborgerhuset har indgået et samarbejde med Inger Bak som frivillig-koordinator i tæt samarbejde med husets leder Pernille Pries Pedersen.

Bestyrelsesformand for Medborgerhuset Niels Kjær Hansen
Finn Jakobsen fra Rotary i Ringkøbing overrækker gaven til Medborgerhuset